Dikt & Kaffigodt på Bua sjøhus

Dato

Tid

Stad

Hans Günther Boneneberger les og spelar frå diktboka “Høytørkeseng”.
Det blir kaffi og kake pausen.
Gratis
Dette arrangementet er ein del av prosjektet “Litteratur i gamle hus” som er sponsa av Nasjonalbiblioteket og Gullforeningen er medarrangør.