Foto av kyst og ein fiskebåt ved kai.

Lokalhistorisk webinar på Sveio folkebibliotek – kysten og demokratiutvikling

Dato

Tid

Stad

Sveio folkebibliotek

Seksjonane for arkiv, kulturarv og bibliotekutvikling i Vestland fylkeskommune inviterer lokalhistorieinteresserte i fylket til webinar tysdag 9. april.

På Sveio folkebibliotek sendar me dette webinaret på storskjerm. Alle er velkomen til å sjå webinaret i biblioteket.

Program
(Det kan bli mindre endringar i programmet.)

Kl. 10.00: Velkommen
v/ Arnt Ola Fidjestøl, Vestland fylkeskommune, seksjon arkiv

Kl. 10.05: Vetestadane i Vestland
v/ Jostein Aksdal, Vestland fylkeskommune, Seksjon Kulturarv

Kl. 10.35: Mellomalderretten – kristenrett og landslov
v/ Jørn Øyrehagen Sunde, Universitet i Oslo

Kl. 11.00: Beinstrekk

Kl. 11.15: Holevikjekta
v/Anne Kristin Moe, Nordfjord folkemuseum

Kl. 12.00: Lunsj

Kl. 12.20: Magnus Lagabøtes Landslov
innleiar kjem seinare

Kl. 12.50: Gotisk skrift – kvifor kjenne til det?
v/ Yngve Nedrebø, Statsarkivet i Bergen

13:20 Avslutning

Me sjåast på biblioteket!

Arrangør: Vestland fylkeskommune