Roser og blomar i Farteins hage

Dato

Tid

Stad

Valenheimen

Under prosjektet “Litteratur i gamle hus”,  skal me til Valenheimen å sjå på Fartein Valen sine rosar. Barnebarnet Fartein Valen-Sendstad  vil fyrst ta oss med ut i hagen, så går me inn for å høyra føredraget “Roser og blomar i Farteins hage”. Dette prosjektet er støtta av Nasjonalbiblioteket. Sveio hagelag og Sveio folkebibliotek arrangerar dette saman.

Det blir kaffi og kake.

Gratis