Illustrasjon: 12 personar som vinkar, Språksky med "Hei" på mange språk.

Språkkafé – 5.3

Dato

Tid

Stad

Sveio folkebibliotek

Bli betre på å snakka norsk og bli kjend med andre samstundes / Do you want to improve your Norwegian and get to know new people?
Praktiser norsken din på vår språkkafé. Friviljuge og deltakarar snakkar saman på norsk. Me drikk kaffe/te og kjeks. Me gjer språkøvingar i små gruppar.

Drop-in. Ingen registrering.

Welcome to our «Languagecafé». Take part in a simple conversation. Free. Drop-in.
No registration.

Velkomen!/Welcome!

Medarr.: Sveio frivilligsentral

Neste språkkafeer:2.4/7.5/4.6