Om Sveio folkebibliotek

Me er lokalisert i Vigdartun kultursenter. Du finn oss i 1.etasje til høgre for hovudinngangen.

I biblioteket kan du logga deg inn med lånekort og pin-kode utanom opningstidene. For å få tilgong må du skriva under på ein kontrakt med biblioteket. Då kan du låna bøker sjølv ved sjølvbetentmaskina, henta bestilte bøker, lesa avis og blad. Du kan nytta deg av biblioteket for å lesa, slappa av eller bruka den til studiearbeid. Det er to PC’ar du kan nytta til nettsøk eller søkje etter bøker i biblioteket (Bibliofil).

Biblioteket er Sveio si storstue der alle innbyggarane er velkomne!

Besøksadresse:

Sveiogata 32, 5550 Sveio
(Vigdartun kultur-, idrett- og skulebygg i Sveio sentrum.)
Postadresse Postboks 33, 5559 Sveio
Telefon 53 74 80 75
E-post biblioteket@sveio.kommune.no