Bokcover: Foto av eit eldre par med hovudet mot kvarandre. I botnen av fotoet er det skog ved eit vatn.

Det regnet fugler

Forfattar:
Jocelyne Saucier
Omsetjar:
Gøril Eldøen
Lån boka

Ei kvinneleg fotograf finn to åttiåringar langt inne i skogen i Canada. Ho ønskjer å ta bilete av ein legende som overlevde ein skogbrann. Det dukkar også opp ei anna kvinne som har rømt frå psykiatrisk institusjon, der ho som 18-åring blei plassert. Boka ta for seg korleis nokon kan leva fritt i naturen utan å måtte leva etter samfunnet sine reglar. Blant anna blir det dyrka hasj. Me møter kjærleik til natur og mellom menneskje. Her er alderdom omtalt som noko positivt. Me treng fleire slike bøker.

Kategorier: 
Boktips