6- sirkler i blått med svart bakgrunn (stamceller)

Stamcelleteknologi i medisinsk behandling

Dato

Tid

Stad

Sveio folkebibliotek

Geir Olsen er fødd med ein sjelden tannsjukdom. I vaksen alder har han fått hjelp til å behandla dette.

I føredraget vil han visa bilete og fortelja om denne nye behandlinga som kurerte sjukdommen.

GRATIS