Gaming i balanse; Fakta og myter

Dato

Tid

Stad

Sveio folkebibliotek

I føredraget presenterar Cecilie Jelstad forskning og eksempler på korleis gaming kan bidra til å utvikle fleire gode ferdigheitar, samt vere eit sosialt samlingspunkt. Me har fokus på eit gamingliv i balanse, og tar derfor opp tema som fysisk og psykisk helse, søvn og kosthald. Dessverre er det også enkelte utfordringar med gaming, og me ønsker både å bevisstgjering og gje tips til korleis desse kan løysast eller møtast.

“Aktive Gamere ressurs- og kompetansesenter for dataspilling og e-sport, er opprettet etter et initiativ og samarbeid mellom Idrettsklynge Vest og Vestlandet e-sport. Vi har et bredt, tverrfaglig kompetansemiljø både innen forskning og utvikling, samt dataspillkultur. Blant annet samarbeider vi med flere forskningsinstitusjoner, som Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet og Alrek Helseklynge. I tillegg har vi godt samarbeid med e-sportalliansen og Norges e-sportforbund.

 

Aktive Gamere ressurs- og kompetansesenter for dataspilling og e-sport: Me har tre fokusområder;  

· Sammen kan me meir 

Me samlar kompetanse frå idrett, kultur og helse, topp og bredde, grasrot og akademikarar. Gjenom samhandling legg me til rette for ein berekraftig utvikling på feltet. 

· Gaming i balanse 

Sosialt fellesskap, fysisk aktivitet, søvn og kosthald er viktig for spelaren si trivsel og velvære. 

·  Inn med kunnskap, ut med fordommar 

Me formidlar og utviklar ny kunnskap i felleskap, for å ta den største fritidsinteressen til barn og unge på alvor, og for å gi gode verktøy til organisasjoner, foreldre og gamar.

 

Støtta av NFI(Norsk Film Institutt):
Vestland fylkeskommune har fått kr 200 000 frå Norsk filminstitutt (NFI) til pilotprosjektet Biblioteka i Vestland – arena for spelformidling.
Ordninga skal bidra til meir kompetanse om spel i bibliotek, og auka bruk av norske dataspel. Tildelinga er gitt etter søknad på NFI si tilskotsordning kurs og arrangement i bibliotek.
Norsk filminstitutt