Ordføraren på biblioteket

Dato

Tid

Stad

Vil du snakka med ordføraren om noko?
Ordføraren ønsker ein open dialog med innbyggarane i kommunen, og inviterer derfor Sveibuen til ein prat om stort eller smått på biblioteket på
Vigdartun kl 17-18:
5. mai
Du treng ikkje avtale tid på førehand.