Illustrasjon: sjakkbrikker svart og kvite.

Sjakk, 22.11

Dato

Tid

Stad

Litt forkunnskaper i sjakk er forventa, slik at ein i forkant veit kvar brikkene står og korleis dei rører seg rundt på brettet.
Biblioteket har sjakkutstyr
Minner om at biblioteket alltid har sjakkutstyr til låns om ein har lyst til å spele sjakk til andre tider.
Kvar økt vil starte med ein kort gjennomgang av teori, fylgt av mykje spel. Innimellom er det styrt kven som speler saman, og andre gonger er det fritt.
Passar for 1.-10 trinn