Biblioteksamarbeid

Biblioteka i Sunnhordland har eit etablert samarbeid, og møtes fleire gongar i året for å drøfte ulike tema som er felles for sektoren.

I tillegg samarbeidar biblioteka om:

  • Ulike prosjekt og prosjektsøknadar, bl.a. forfattarturnear, debattar og produksjon av podcast.
  • Sunnbibdagen – ein årleg fagdag for alle bibliotektilsette.
  • Barnebokgilde – utveksling og oppdatering på barnelitteratur.
  • Andre arrangement på biblioteka.

Lenker til dei andre Sunnhordlandsbiblioteka